„Lete laste“ su posvećene modi i svemu onome što ona jeste. Nadam se da će ovaj mali leteći projekat da nas uvede u nove modne i životne sfere, da će otvoriti mnoga pitanja i bar naslutiti odgovore.
Ovde ćete pronaći razne pisane forme, fotografije i vedea (podležu autorskim pravima), ukazivanja na značaj istorije mode, kao i mesta i ljude sa našeg područija koji svoj talenat, energiju i rad dele sa svima nama.
Kroz moj skromni višegodišnji rad, kroz otkrivanje boljeg, zahtevnijeg, alternativnijeg i veselijeg sveta, otkrivala sam i sebe. Možda i vama pomogne, ko zna?
Hajde da se zajedno pronalazimo!

I dobro mi došli i bolje vas našla.


  

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...